Bảng giá dịch vụ quản lý quảng cáo Google Ads

Gói dịch vụ

Ngân sách quảng cáo tự chọn/tháng (VNĐ)

Phí dịch vụ/tháng (VNĐ)

Số lượng từ khóa cho phép

Tư vấn thiết lập chiến dịch

Giám sát, điều chỉnh chiến dịch

Đề xuất cải thiện tối ưu hóa website

Khách hàng cùng quản lý Google Adwords

CƠ BẢN

Từ 10 triệu đến 20 triệu

Phí dịch vụ tối thiểu 2 triệu (Tương đương 20%/ ngân sách quảng cáo)

Không giới hạn

Gói Nâng Cấp

Từ 21 triệu đến 35 triệu

Phí dịch vụ tối thiểu 3,8 triệu (Tương đương 18%/ ngân sách quảng cáo)

Không giới hạn

Gói Cao Cấp

Từ 36 triệu đến dưới 70 triệu

Phí dịch vụ tối thiểu 5,4 triệu (Tương đương 15%/ ngân sách quảng cáo)

Không giới hạn

Gói Doanh Nghiệp

Trên 80 triệu

Phí dịch vụ tối thiểu 9,6 triệu (Tương đương 12%/ ngân sách quảng cáo)

Không giới hạn