Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

 

Kính chào quý khách. Chào mừng bạn đến với ThietKeWebWP

Trước khi sử dụng website https://thietkewebwp.vn và dịch vụ của chúng tôi, mời bạn đọc các điều khoản Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ dưới đây.

Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ (“Thỏa Thuận”) này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi ThietKeWebWP, một thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH POKA MEDIA được đặt tại https://thietkewebwp.vn. Thỏa Thuận sẽ chi phối, áp dụng cho người dùng (“Bạn”, “Quý khách” hoặc Pháp nhân, tổ chức, doanh nghiệp mà Bạn đại diện) truy cập và sử dụng dịch vụ thuộc ThietKeWebWP

Bằng việc tiếp tục sử dụng website và dịch vụ trên https://thietkewebwp.vn, chúng tôi hiểu rằng Bạn hoàn toàn đồng ý với các điều khoản trong Thỏa Thuận này và tham gia vào một giao dịch ràng buộc về mặt pháp lý với Công ty TNHH POKA MEDIA. 

Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này thì Bạn cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của ThietKeWebWP.

Trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện tại Thỏa Thuận này với các Hợp đồng dịch vụ hay bất kỳ văn bản nào được ký tên, đóng dấu giữa đại diện có thẩm quyền của POKA MEDIA và Bạn, hoặc tổ chức do Bạn đại diện thì các quy định tại Hợp đồng dịch vụ đó sẽ được ưu tiên áp dụng.

ThietKeWebWP bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ và toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có được sự đồng ý trước của Bạn.

ĐIỀU 1: MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ do ThietKeWebWP cung cấp bao gồm: thiết kế landing page, thiết kế website doanh nghiệp, thiết kế website bán hàng, quản trị website. Tất cả các dịch vụ ThietKeWebWP cung cấp (“Dịch Vụ”) đều được thông báo công khai trên trang chủ website  https://thietkewebwp.vn 

ĐIỀU 2: SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Để sử dụng các dịch vụ của ThietKeWebWP, bạn cần liên hệ tư vấn thông qua: 

– Facebook:  https://www.facebook.com/thietkewebwp.vn 

– Hotline / Zalo: 0969549245 

– Email: contact@thietkewebwp.vn 

– Hoặc qua công cụ chat dưới cùng bên phải trên website này

Dịch vụ sẽ được sử dụng sau khi hợp đồng giữa ThietKeWebWP và Bạn được ký kết thành công.

ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

– Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật 

– Bạn cam đoan và đảm bảo rằng, Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch Vụ cho các hoạt động kinh doanh và/hoặc các hoạt động hợp pháp khác của chính Bạn; và để thực hiện, triển khai các hoạt động này, Bạn đã có đầy đủ Giấy phép cũng như sự phê chuẩn cần thiết từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật Việt Nam

– Bạn cam kết và đảm bảo rằng, Bạn sẽ không sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi nào được ghi tại ĐIỀU 4. 

ĐIỀU 4: HÀNH VI BỊ CẤM

– Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng Dịch Vụ nhằm mục đích:

  • Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định
  • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
  • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
  • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

– Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

– Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

– Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

– Xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào;

– Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THIETKEWEBWP

– Trường hợp Bạn sử dụng Dịch Vụ để thực hiện bất kỳ Hành Vi Bị Cấm nào ở ĐIỀU 4, ThietKeWebWP có quyền ngừng cung ứng dịch vụ cho Bạn, đóng băng toàn bộ dữ liệu, thông tin của Bạn đang chứa đựng tại ThietKeWebWP và chuyển cho Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật; toàn bộ phí dịch vụ mà Bạn đã thanh toán trước cho ThietKeWebWP sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào

ThietKeWebWP có quyền từ chối làm việc đối với khách hàng vị thành niên mà không có cha/mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, trừ phi được luật pháp địa phương cho phép.

ThietKeWebWP có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn đến các Trang web hoặc tất cả các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp; loại bỏ hoặc vô hiệu hóa truy cập vào bất kỳ nội dung của bạn vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo vì bất kỳ lý do gì hoặc cho không có lý do.

ThietKeWebWP không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm rà soát cho bất kỳ nội dung nào được đăng tải, lưu trữ hoặc tải lên của Bạn hay bên thứ ba khác, trừ khi bạn sử dụng Dịch vụ Quản Trị Website của chúng tôi. 

ThietKeWebWP cam kết giữ bí mật thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi thu thập được và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc là cần thiết để (1) thi hành các Điều khoản của Thỏa Thuận này, (2) phát hiện, ngăn chặn gian lận, bảo mật, hoặc các vấn đề kỹ thuật, (3) trả lời các yêu cầu hỗ trợ người dùng hoặc (4) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của thương hiệu ThietKeWebWP cũng như chủ sở hữu POKA MEDIA, khách hàng và công chúng.

Đọc thêm về Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

ThietKeWebWP có nghĩa vụ bảo hành dịch vụ cho Bạn theo đúng quy định đưa ra trong Chính sách Bảo Hành

ThietKeWebWP có nghĩa vụ thực hiện chương trình khuyến mại cho Bạn theo đúng quy định đưa ra trong Chính sách Khuyến Mại 

ĐIỀU 6. LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

– Website của ThietKeWebWP có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba, bao gồm cả liên kết tới Trang web thành viên, văn bản; đoạn video được nhúng vào; mẫu chào hàng; và các ứng dụng phần mềm (“Trang Liên Kết”).

– Những Trang Liên Kết đều là tài sản của bên thứ ba tương ứng và có thể được bảo vệ bởi / hoặc pháp luật sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế. Nội dung Trang Liên Kết và thông tin các bên thứ ba này ngoài tầm kiểm soát và / hoặc không thuộc sở hữu và quản lý của ThietKeWebWP. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung nào của Trang Liên Kết, kể cả rủi ro, thiệt hại kinh tế, thất thoát thông tin dữ liệu có thể phát sinh do việc truy cập Trang Liên Kết.

ĐIỀU 7. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

– Bạn có trách nhiệm thanh toán tất cả các lệ phí và thuế áp dụng với các Dịch Vụ của ThietKeWebWP một cách kịp thời bằng phương thức thanh toán hợp lệ.

– Việc thanh toán được thực hiện qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, PayPal, hoặc tài khoản của tổ chức tài chính (sau đây gọi là “Phương thức Thanh toán”) cho tất cả các chi phí được ghi trong hợp đồng giữa Bạn và ThietKeWebWP. 

– Trong tất cả các trường hợp, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ thẻ tín dụng và hóa đơn thanh toán liên quan và thông tin thanh toán mà bạn cung cấp cho ThietKeWebWP có thể được ThietKeWebWP chia sẻ cho các công ty hoạt động thay mặt cho ThietKeWebWP, chẳng hạn như công ty xử lý thanh toán và / hoặc các cơ quan tín dụng, chỉ duy nhất cho Mục đích kiểm tra tín dụng, thực hiện việc thanh toán để ThietKeWebWP phục vụ bạn. Các điều khoản về việc thanh toán của bạn sẽ được dựa trên Phương thức Thanh toán mà bạn lựa chọn và có thể được xác định bởi thỏa thuận giữa bạn và tổ chức tài chính cung cấp Phương thức Thanh toán đó.

ĐIỀU 8. CHÍNH SÁCH CHẤM DỨT DỊCH VỤ

Toàn bộ dịch vụ của ThietKeWebWP chỉ được kích hoạt sau khi ký kết hợp đồng. Mọi vấn đề liên quan đến hủy bỏ dịch vụ trái với hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

ĐIỀU 9. ĐIỀU KHOẢN TÊN MIỀN

Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của tên miền mà bạn đăng ký. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các loại thuế, phí liên quan đến việc đăng ký tên miền của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng trong điều kiện cho phép để liên lạc với bạn trước khi thời gian đăng ký sử dụng tên miền hết hạn và cung cấp cho bạn các tùy chọn để gia hạn đăng ký sử dụng tên miền.

Nếu ThietKeWebWP không thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng các thông tin bạn cung cấp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự mất mát tên miền. ThietKeWebWP có quyền thay đổi giá đăng ký tên miền bất kỳ lúc nào. Bạn không thể hoàn trả lại hoặc đổi tên miền của bạn khi đã tiến hành đăng ký.

ĐIỀU 10. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong trang web https://thietkewebwp.vn đều thuộc về thương hiệu ThietKeWebWP và Công ty TNHH POKA MEDIA. Trừ khi được sự đồng ý của Công ty TNHH POKA MEDIA, Bạn không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, dịch vụ được nêu trong bản thỏa thuận này.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong các dịch vụ trên website https://thietkewebwp.vn. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Bạn không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

ThietKeWebWP không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ Thỏa Thuận này gây ra.

 


Thỏa thuận được bổ sung vào ngày 12/3/2020